Dermatovenerologijos naujienos 2020

 

                                               MOKSLINĖ KONFERENCIJA

                               DERMATOVENEROLOGIJOS NAUJIENOS 2020

                                                 RUGSĖJO 11, VILNIUS

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 KONFERENCIJOS VIETA:        
                                                                           

  Viešbutis "Radisson BLU Lietuva"

  Konstitucijos pr.20, Vilnius  

  Konferencija vyks "Alfa" salėje

  Farmacijos kompanijų paroda "Lobby"

 

   

 ORGANIZATORIAI:

  Vilniaus Universitetas

  Lietuvos dermatovenerologų draugija

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Gerbiami kolegos,

 

Kviečiame Jus dalyvauti kasmetinėje Lietuvos dermatovenerologų draugijos konferencijoje,
kuri vyks 2020 m. rugsėjo 11 dviešbučio "Radisson Blu Hotel Lietuva“ konferencijų centre.

 

Konferencijos mokslinė tema – įvairių dermatovenerologinių ligų diagnostikos ir gydymo naujienų apžvalga.
Džiaugiamės galimybe susitikti drauge ir aptarti dermatologines naujienas.

 

Konferencijos metu vyks Lietuvos Dermatovenerologų draugijos visuotinis narių susirinkimas,

kurio metu vyks LDVD prezidento ir naujos valdybos rinkimai.

 

Konferencija skirta gydytojams dermatovenerologams, alergologams ir klinikiniams imunologams, infektologams,

pediatrams, visų specialybių chirurgams, onkologams, bendros praktikos ir vidaus ligų gydytojams bei bendros

praktikos slaugytojams.

 

Renginyje maloniai kviečiame dalyvauti ir kitus dermatologijos aktualijomis suinteresuotus asmenis,

ne medicinos sričių atstovus.

 

Tai bus puiki galimybė pasidalinti idėjomis, patirtimi ir naujausiais moksliniais tyrimais,

pabūti kartu, susitikti su bendraminčiais ir kolegomis.

 

  

 Pagarbiai,

  

  

 

      

 

  Prof. dr. Matilda Bylaitė-Bučinskienė 
  LDVD prezidentė
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

INFORMACIJA APIE REGISTRACIJĄ 

 

 

    Mokėjimai už registracijas:

 

     Mokėjimai už registracijas atliekami į LDVD sąskaitą LT 49 7300 0101 0003 3819,

 

     mokėjimo paskirtyje aiškiai nurodant už ką mokama – Registracijos mokestis už Vardenis Pavardenis
     
 
      INFORMUOJAME, KAD PATVIRTINIMO LAIŠKAI GAVUS MOKĖJIMĄ, NEBUS SIUNČIAMI

 

 

 

Registracija

 

 

Ankstyvoji registracija On-site registracija          

 

 

 iki rugsėjo 5                       Vietoje
 Gydytojai/Rezidentai LDVD* nariai €20.00 €40.00
 Gydytojai/ Rezidentai ne LDVD* nariai €40.00   €60.00
 Studentai, slaugytojos €15.00 €25.00

 

 

INTERNETINĖ REGISTRACIJA BAIGTA, PRAŠOME REGISTRUOTIS RENGINIO METU

 

 

  

 *LDVD – Lietuvos dermatovenerologų draugija

 

  Į registracijos mokestį įeina: 

 • Konferencijos programa
  Dalomoji konferencijos medžiaga
  Dalyvio pažymėjimas
  Paroda
  Kavos pertraukėlės ir pietūs
  Bendradarbiavimo simpoziumas - vakaronė

 • *Dalyvavimas nemokamas – pranešimų lektoriams,
  organizatoriams ir pirmininkaujantiems.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

INFORMACIJA APIE MOKĖJIMUS

 

    Mokėjimai už registracijas:

     Mokėjimai už registracijas atliekami į LDVD sąskaitą LT 49 7300 0101 0003 3819,
     mokėjimo paskirtyje aiškiai nurodant už ką mokama – Registracijos mokestis už Vardenis Pavardenis
  
 
     Norėdami gauti papildomą informaciją visais klausimais prašome kreiptis i konferencijos sekretoriatą
     telefonu 8 618 77177 arba e-paštu info@bkp.lt 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook

plačiau