Naujienos

2016-04-13

Lietuvos Respublikos gydytojų specialistų draugijos, remdamosi Europos Vaistų Agentūros, Europos Komisijos gairėmis, nurodo savo poziciją bei esmines rekomendacijas, susijusias su visų biologinių vaistinių preparatų vartojimu, išrašymu bei išdavimu, atsižvelgiant į jų specifines savybes ir į tai, kad panašūs biologiniai preparatai yra lygintini su originaliaisiais (referenciniais) biologiniais vaistiniais preparatais, tačiau nėra identiški jiems. 

 

Dalijamės bendra gydytojų specialistų draugijų pozicija dėl biologinių ir biopanašių vaistų naudojimo bei LR Seimo Komunikacijos departamentui, SAM, VVKT, VLK skirtais lydraščiais, kuriuos bendru visų draugijų vadovų delegavimu pasirašė profesorius J.Valantinas

 

Pozicija

 

 

 

Lydraštis

 

 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook

plačiau