Naujienos ir renginiai

2021-01-30
Norime Jus informuoti apie nuotolinį EADV Simpoziumą: "EADV Spring Symposium 2021, A new season for Dermatology and Venereology". 
Daugiau nei šimtas pranešėjų pristatys ir diskutuos apie gydymo naujoves ir pažangiausius mokslo bei pacientų priežiūros pokyčius dermatovenerologijoje.
Kongreso data: 2021 m. gegužės mėn. 6-7 d.
Nuoroda registracijai ir platesnei informacijai: 
 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook