Naujienos

2022-01-13

Norime su Jumis pasidalinti informacija apie 35-tajį Šiaurės šalių dermatologijos ir venerologijos kongresą (The 35th Nordic Congress of Dermatology & Venereology).

Kongreso data: 2022 m. balandžio 19-22 d,

Kongreso vieta: Kopenhaga, Danija

Nuoroda registracijai ir išsamesnei informacijai:
https://ncdv2022.org/

 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook

plačiau