Naujienos ir renginiai

2023-04-23

Mieli LDVD nariai,

 

2023 m. gegužės mėn. 5 d., Vilniaus Rotušės pagrindinėje salėje (Didžioji g. 31, Vilnius) įvyks Lietuvos dermatovenerologų draugijos (LDVD) visuotinis narių susirinkimas.

 

LDVD VISUOTINIO SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 

 

• LDVD visuotinio susirinkimo pirmininkaujančio rinkimas
• LDVD Susirinkimo sekretoriaus skyrimas
• LDVD Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
• Supažindinimas su LDVD veiklos ataskaita už 2021 m.
• LDVD metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
• Kiti einamieji klausimai

 

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook