Apie mus

Lietuvos dermatovenerologų draugija (toliau vadinama draugija) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugijos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J.Kairiūkščio g. 2. 

LDVD prezidentė doc. dr. Rūta Gancevičienė.

 
Draugijos veiklos tikslai:
  • koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus;

  • vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
 
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija:
  • telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius;
  • ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
  • atstovauja draugijos narių interesus įvairiose institucijose ir organizacijose;
  • padeda tobulinti gydytojų dermatovenerologų ir kitų specialybių gydytojų profesinį meistriškumą bei kelti kvalifikaciją dermatovenerologijos srityje;
  • bendradarbiauja su Lietuvos gydytojų sąjunga, kitomis Lietuvos gydytojų specialistų draugijomis, farmacijos įmonėmis, fondais, rėmėjais, kitų šalių gydytojais, draugijomis;
  • skatina visuomenės susidomėjimą draugijos vykdoma veikla, ugdo tarpusavio toleranciją ir supratimą, nagrinėja gydytojų, teikiančių dermatovenerologinę pagalbą, diagnostikos bei gydymo klaidas;
  • teikia pasiūlymus, informaciją apie draugijos veiklą įvairioms institucijoms, visuomenei;
  • plėtoja tarptautinius ryšius su panašiomis organizacijomis kitose šalyse.
 
 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook