LDVD prezidentai ir valdybos nariai

 

LDVD prezidentai

 
1937 - 1948 m. Prof. Bronius Sidaravičius
1948 - 1953 m. Doc. Vytautas Juškys
1953 - 1969 m. Prof. Bronius Sidaravičius
1969 - 1990 m. Prof. Jonas Lelis
1990 - 2006 m. Dr. Genovaitė Lapinskaitė
2001 - 2006 m. Gyd. Olegas Čeburkovas
2006 - 2020 m. Prof. Matilda Bylaitė-Bučinskienė
Nuo 2020 m. Doc. dr. Rūta Gancevičienė

 

LDVD valdybos nariai

1. Rūta Gancevičienė - prezidentė
2. Matilda Bylaitė-Bučinskienė
3. Aistė Beliauskienė
4. Jolanta Česienė
5. Jūratė Grigaitienė
6. Tadas Raudonis
7. Raimundas Razukevičius
8. Inga Kisielienė
9. Indrė Šaferienė

 

2007 - 2008 m. (2007)

2008 - 2010 m.

2010 - 2014 m.

2014 - 2016 m.

 1. Matilda Bylaitė-Bučinskienė - prezidentė
 2. Rūta Gancevičienė
 3. Irena Glazauskienė
 4. Daiva Jasaitienė
 5. Nijolė Kelpšaitė
 6. Irena Marčiukaitienė
 7. Daiva Stanienė
 8. Rūta Šidlauskienė
 9. Skaidra Valiukevičienė
 1. Matilda Bylaitė-Bučinskienė - prezidentė
 2. Rūta Gancevičienė
 3. Irena Glazauskienė
 4. Daiva Jasaitienė
 5. Irena Marčiukaitienė
 6. Daiva Stanienė
 7. Rūta Šidlauskienė
 8. Vytautas Toliušis
 9. Skaidra Valiukevičienė

 

 1. Matilda Bylaitė-Bučinskienė - prezidentė
 2. Rūta Gancevičienė
 3. Irena Glazauskienė
 4. Daiva Jasaitienė
 5. Nijolė Kaminskienė
 6. Irena Marčiukaitienė
 7. Raimundas Razukevičius
 8. Rūta Šidlauskienė
 9. Skaidra Valiukevičienė
 1. Matilda Bylaitė-Bučinskienė - prezidentė
 2. Eglė Aukštuolienė
 3. Aistė Beliauskienė
 4. Jolanta Česienė
 5. Rūta Gancevičienė
 6. Jūratė Grigaitienė
 7. Daiva Jasaitienė
 8. Raimundas Razukevičius
 9. Rūta Šidlauskienė 
 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook