Informacija dėl LDVD narystės mokesčių

Informacija, kaip pervesti pinigus Lietuvos dermatovenerologų draugijai:

 

Nario mokestis mokamas LDVD programėlėje InterMedicum arba gavus el. paštu asmeninę mokėjimo nuorodą!

Jeigu dėl kažkokių priežasčių negalite to padaryti aukščiau nurodytais būdais, prašome kreiptis į LDVD administraciją,

 

Kas dar neturite įsdiegę programėlės InterMedicum, labai prašome tai padaryti savo telefone:

 

 

 

Nario mokestis yra mokamas vieną kartą per metus iki einamųjų metų sausio 31d.
Draugijos nariai, nesumokėję nario mokesčio, pašalinami iš Lietuvos dermatovenerologų draugijos pagal draugijos įstatus. 

 

 
 
Apie draugiją
Lietuvos dermatovenerologų draugija - Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Draugijos veiklos tikslai: koordinuoti draugijos narių veiklą, atstovauti draugijos narių interesams ar tenkinti kitus viešuosius interesus; vystyti ir skatinti mokslinę ir praktinę dermatovenerologiją Lietuvoje.
plačiau
Draugijos nariams
Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus draugija: telkia draugijos narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, mokslines – praktines konferencijas, parodas ir kitus renginius; ruošia ir leidžia vienkartinius ar periodinius leidinius, metodines rekomendacijas, visuomenės informavimo priemones;
plačiau
Facebook